Konditionssalen i Kyrkslätts Servicecentral är modern och mångsidig

I Kyrkslätts Servicecentral kan du träna i centralens moderna och trivsamma konditionssal.

För besöken i konditionssalen behöver du ett tillträdeskort, som du kan köpa och ladda i Sericecentralens kontor. Besöksgångerna är i kraft ett år från laddningstidpunkten, 365 dagar. Observera att kortet är personligt och att ditt besök registreras i vårt system.

Kontorets öppethållningstider: mån, ons och to 9-16, ti 9-17 och fre 8-14.

Kerro meistä kavereillesi

Konditionssalens priser, öppethållningstider och regler

 • Tillträdeskort 12 €

 • Yrkesaktiva:
 • 5,20 €/st
 • 45 €/10st
 • 83 €/20st
 • 60 €/månad

 • Pensionärer, arbetslösa och studerande:
 • 3,60 €/st
 • 31 €/10st
 • 58 €/20st
 • 40 €/månad

 • Ledd konditionssalsträning 2x45 min 65 €

Salen öppnas varje morgon kl. 5.15 och stängs varje kväll kl. 23.00. Du kommer väl ihåg att vi även erbjuder gruppmotionstimmar!

Bekanta dig med konditionssalens regler: Konditionssalens regler