Vitalitet och pigghet med gymnastik! Gruppmotionstimmarna HÖSTEN 2017

1. Pilates för män / gubbgympa

 • Fredagar kl. 10-11
 • Hösttermin 1.9-15.12.2017
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

2. Pilates

 • Nybörjarkurs på onsdagar kl. 10-11. Hösttermin 30.8-13.12.2017. GRUPPEN FULL
 • Medelnivå på tisdagar kl. 10-11. Hösttermin 29.8-12.12.2017. GRUPPEN FULL
 • Högnivå på torsdagar kl. 10-11. Hösttermin 31.8-14.12.2017.
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

3. Konditionssal för seniorer

 • Tisdagar kl. 15-16
 • Hösttermin 15.8-12.12.2017
 • Pris: 76,50 €/18 gånger
 • Innehåll: Uppgörande av individuellt konditionssalsprogram och ledd konditionssalsträning

4. Kondition 60+

 • Måndagar kl. 14-15.30. Hösttermin 14.8-11.12.2017. GRUPPEN FULL
 • Onsdagar kl. 14-15.30. Hösttermin 16.8-13.12.2017. GRUPPEN FULL
 • Torsdagar kl. 14-15.30. Hösttermin 17.8-14.12.2017. GRUPPEN FULL
 • Fredagar kl. 11-12.30. Hösttermin 18.8-15.12.2017. GRUPPEN FULL
 • Pris: 90€ 1x/vecka eller 166,50€ 2x/vecka

5. MÄN 60+

 • Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-10 GRUPPEN FULL
 • Hösttermin 14.8-15.12.2017
 • Pris: 166,50 €/hela vårsäsongen

6. happiliikkuja-grupp

 • Onsdagar kl. 14-14.45
 • Hösttermin 6.9-29.11.2017
 • Gruppen är avgiftsfri och öppen för alla med sjukdomar i andningsorganen samt för deras anhöriga

Kerro meistä kavereillesi

ANMÄL DIG MED TILL MOTIONS GRUPPERNA!

Anmälningen till grupperna öppnar 1.8.2017 för kunder som varit med i någon grupp under vårterminen 2017. Nya kunder får anmäla sig från och med 7.8.2017 till de grupper som har utrymme.

Christa Sågbom 045 883 6560 eller christa.sagbom@kpks.fi

Masamichi Suzuki 050 494 4991 eller masamichi.suzuki@kpks.fi