Vitalitet och pigghet med gymnastik! Gruppmotionstimmarna våren 2019

1. Pilates för män / karajumppa

 • Fredagar kl. 10-11
 • Vårtetmin: 11.1-10.5.2019
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

2. Pilates

 • Nybörjarkurs på onsdagar kl. 10-11. Vårtermin 9.1-8.5.2019.
 • Medelnivå på tisdagar kl. 10-11 och kl. 11-12. Vårtermin 8.1-7.5.2019.
 • Högnivå på torsdagar kl. 10-11. Vårtermin 10.1-9.5.2019.
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

3. Punttisgrupp

 • Tisdagar kl. 15-16. Vårtermin 8.1-21.5.2019.
 • Innehåll: Uppgörande av individuellt konditionssalsprogram och ledd konditionssalsträning
 • Pris: 90 €/vårtermin

4. Kondition 60+

 • Måndagar kl. 14-15.30. Vårtermin 7.1-20.5.2019
 • Onsdagar kl. 14-15.30. Vårtermin 9.1-22.5.2019
 • Torsdagar kl. 14-15.30. Vårtermin 10.1-23.5.2019
 • Fredagar kl. 11-12.30. Vårtermin 11.1-24.5.2019
 • Pris: 105 € 1x/vecka eller 210 € 2x/vecka 

5. MÄN 60+

 • Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-10 
 • Vårtermin 7.1-24.5.2019
 • Pris: 235 €/hela vårsäsongen

6. happiliikkuja-grupp

 • Onsdagar kl. 14-14.45 från och med 9.1.2019
 • Gruppen är avgiftsfri för alla medlemmar i andningsfördbundet

Kerro meistä kavereillesi

ANMÄL DIG MED TILL MOTIONS GRUPPERNA!

Anmälningen till grupperna öppnar 7.1.2019 och du kan höra dig för ifall det finns plats under hela vårterminen:

Christa Sågbom 045 883 6560 eller christa.sagbom@kpks.fi

Piia Mäkelä 050 565 1795 eller piia.makela@kpks.fi