Vitalitet och pigghet med gymnastik! Gruppmotionstimmarna VÅREN 2018

1. Pilates för män / gubbgympa

 • Fredagar kl. 10-11 från och med 12.1.2018
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

2. Pilates

 • Nybörjarkurs på onsdagar kl. 10-11 från och med 10.1.2018
 • Medelnivå på tisdagar kl. 10-11 från och med 9.1.2018
 • Högnivå på torsdagar kl. 10-11 från och med 11.1.2018
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

3. Konditionssal för seniorer

 • Tisdagar kl. 15-16. Vårtermin 9.1-22.5.2018
 • Pris: 90 €
 • Innehåll: Uppgörande av individuellt konditionssalsprogram och ledd konditionssalsträning

4. Kondition 60+

 • Måndagar kl. 14-15.30. Vårtermin 8.1-21.5.2018
 • Onsdagar kl. 14-15.30. Vårtermin 10.1-23.5.2018
 • Torsdagar kl. 14-15.30. Vårtermin 11.1-24.5.2018
 • Fredagar kl. 11-12.30. Vårtermin 12.1-25.5.2018
 • Pris: 105 € 1x/vecka eller 210 € 2x/vecka 

5. MÄN 60+

 • Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-10 
 • Vårtermin 8.1-15.6.2018
 • Pris: 185 €/hela vårsäsongen

6. happiliikkuja-grupp

 • Onsdagar kl. 14-14.45 från och med 10.1.2018
 • Gruppen är avgiftsfri och öppen för alla med sjukdomar i andningsorganen samt för deras anhöriga

Kerro meistä kavereillesi

ANMÄL DIG MED TILL MOTIONS GRUPPERNA!

Anmälningen till grupperna öppnar 8.1.2018 och du kan höra dig för ifall det finns plats under hela vårterminen:

Christa Sågbom 045 883 6560 eller christa.sagbom@kpks.fi

Serena Tatananni 050 346 4553 eller serena.tatananni@kpks.fi

Piia Mäkelä 050 565 1795 eller piia.makela@kpks.fi