Vitalitet och pigghet med gymnastik! Gruppmotionstimmarna hösten 2018

1. Pilates för män / gubbgympa

 • Fredagar kl. 10-11 från och med 17.8-14.12.2018
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

2. Pilates

 • Nybörjarkurs på onsdagar kl. 10-11 från och med 15.8.2018
 • Medelnivå på tisdagar kl. 10-11 från och med 14.8.2018
 • Högnivå på torsdagar kl. 10-11 från och med 16.8.2018
 • Pris: engångsavgift 8 € eller 10 x seriebiljett 70 €

3. Punttisgrupp

 • Tisdagar kl. 15-16. Hösttermin 14.8-11.12.2018.
 • Pris: 81 €
 • Innehåll: Uppgörande av individuellt konditionssalsprogram och ledd konditionssalsträning

4. Kondition 60+

 • Måndagar kl. 14-15.30. Hösttermin 13.8-10.12.2018
 • Onsdagar kl. 14-15.30. Hösttermin 15.8-12.12.2018
 • Torsdagar kl. 14-15.30. Hösttermin 16.8-13.12.2018
 • Fredagar kl. 11-12.30. Hösttermin 17.8-14.12.2018
 • Pris: 95 € 1x/vecka eller 190 € 2x/vecka 

5. MÄN 60+

 • Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-10 
 • Hösttermin 13.8-14.12.2018
 • Pris: 210 €/hela vårsäsongen

6. happiliikkuja-grupp

 • Onsdagar kl. 14-14.45 
 • Gruppen är avgiftsfri och öppen för alla med sjukdomar i andningsorganen samt för deras anhöriga

Kerro meistä kavereillesi

ANMÄL DIG MED TILL MOTIONS GRUPPERNA!

Anmälningen till grupperna öppnar 8.1.2018 och du kan höra dig för ifall det finns plats under hela vårterminen:

Christa Sågbom 045 883 6560 eller christa.sagbom@kpks.fi

Serena Tatananni 050 346 4553 eller serena.tatananni@kpks.fi

Piia Mäkelä 050 565 1795 eller piia.makela@kpks.fi