Kyrkslätts Servicecentral producerar mångsidiga tjänster för sina invånare

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder mångsidiga motionstjänster, rehabiliterings- och fysioterapitjänster och boendetjänster för äldre kommuninvånare. Kontakta oss om du eller dina anhöriga är intresserade av att delta i vår verksamhet! Du kan även skicka ett meddelande till oss med det bifogade kontaktuppgiftsformuläret så kontaktar vi dig.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicehus
Rågränden 3, 02400 KYRKSLÄTT

Tel. 050 565 1795

Kontorets öppethållningstider:

Mån-to kl. 9-16 och fre kl. 9-14

Kyrkslätts kommun

Servicehus
Rågränden 3, 02400 KYRKSLÄTT

Servicehusets kök tel. 050 413 7457

Servicebostäder
Servicebostädernas skötare, 2:a och 3:e våningen tel. 050 327 3682

Grupphem
Grupphemmens skötare, tel. 050 327 3681
Kök tel. 050 413 7457

Kerro meistä kavereillesi

Personalens kontaktuppgifter


Raija Keihänen-Ekstam
Verksamhetsledare  ptel. 040 071 4915
e-post: raija.keihanen-ekstam@kpks.fi

Masamichi Suzuki
Fysioterapeut tel. 050 494 4991
e-post: masamichi.suzuki@kpks.fi

Christa Sågbom
Fysioterapeut tel. 045 883 6560
e-post: christa.sagbom@kpks.fi

Stiftelsens styrelse

Kurt Ekman, ordförande
kurt.ekman@kolumbus.fi

Jukka Liimatainen
jukka.liimatainen@kirkkonummi.fi

Ossi Heinonen
ossi.heinonen@kolumbus.fi 

Kari Hujanen
kari.hujanen@aalto.fi

Pertti Savolainen
savolainenpertti75@gmail.com

Tuula Loimijoki
tuula.loimijoki@gmail.com

Tor Korkman
tor.korkman@gmail.com