Kyrkslätts Servicecentral producerar mångsidiga tjänster för sina invånare

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder mångsidiga motionstjänster, rehabiliterings- och fysioterapitjänster och boendetjänster för äldre kommuninvånare. Kontakta oss om du eller dina anhöriga är intresserade av att delta i vår verksamhet! Du kan även skicka ett meddelande till oss med det bifogade kontaktuppgiftsformuläret så kontaktar vi dig.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicehus
Rågränden 3, 02400 KYRKSLÄTT

Kontorets öppethållningstider:

Mån, tis och to kl. 9-16. ons 9-17 och fre kl. 8-14

Kyrkslätts kommun

Servicehus
Rågränden 3 A, 02400 KYRKSLÄTT

Servicehusets kök tel. 050 413 7457. E-post: palvelukeskus.keittio@palvelukeskus.fi.

Servicebostäder
Servicebostädernas skötare (2:a och 3:e våningen) tel. 050 327 3682

Grupphem
Grupphemmens skötare, tel. 050 327 3681
Kök tel. 050 413 7457

Kerro meistä kavereillesi

Personalens kontaktuppgifter

Lasse Männikkö
Verkställande direktör tel. 040 504 3130
e-post: lasse.mannikko@kpks.fi

Christa Sågbom
Fysioterapeut tel. 045 883 6560
e-post: christa.sagbom@kpks.fi

Piia Mäkelä
Fysioterapeut tel. 050 565 1795
e-post: piia.makela@kpks.fi

Jonna Pakkanen
Fysioterapeut tel. 050 346 4553
e-post: jonna.pakkanen@kpks.fi

Serena Tatananni mammaledig
Fysioterapeut
e-post: serena.tatananni@kpks.fi

Stiftelsens styrelse

Ulrika Sjöholm, ordförande
ulrika@ulrikasjoholm.fi

Mikael Forsman
micke.forsman@elisanet.fi

Päivi Kujasalo
paivi.kujasalo@kolumbus.fi

Pekka Rekola
pekkaarekola@gmail.com

Matti Orava
matta.orava@iki.fi

Gun Saven
gun.saven@elisanet.fi

Jarl Åkerlund
jarl.akerlund@kolumbus.fi