Kyrkslätts Servicecentral producerar mångsidiga tjänster för sina invånare

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder mångsidiga motionstjänster, rehabiliterings- och fysioterapitjänster och boendetjänster för äldre kommuninvånare. Kontakta oss om du eller dina anhöriga är intresserade av att delta i vår verksamhet! Du kan även skicka ett meddelande till oss med det bifogade kontaktuppgiftsformuläret så kontaktar vi dig.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicehus
Rågränden 3, 02400 KYRKSLÄTT

Kontorets öppethållningstider:

Mån-to kl. 9-16 och fre kl. 9-14

Kyrkslätts kommun

Servicehus
Rågränden 3, 02400 KYRKSLÄTT

Servicehusets kök tel. 050 413 7457

Servicebostäder
Servicebostädernas skötare, 2:a och 3:e våningen tel. 050 327 3682

Grupphem
Grupphemmens skötare, tel. 050 327 3681
Kök tel. 050 413 7457

Kerro meistä kavereillesi

Personalens kontaktuppgifter

Raija Keihänen-Ekstam
Toiminnanjohtaja  p. 040 071 4915
sähköposti: raija.keihanen-ekstam@kpks.fi

Christa Sågbom
Fysioterapeutti p. 045 883 6560
sähköposti: christa.sagbom@kpks.fi

Piia Mäkelä
Fysioterapeutti p. 050 565 1795
sähköposti: piia.makela@kpks.fi

Serena Tatananni
Fysioterapeutti p. 050 346 4553
sähköposti: serena.tatananni@kpks.fi

Stiftelsens styrelse

Ulrika Sjöholm, ordförande
ulrika@ulrikasjoholm.fi

Mikael Forsman
micke.forsman@elisanet.fi

Päivi Kujasalo
paivi.kujasalo@kolumbus.fi

Pekka Rekola
pekkaarekola@gmail.com

Matti Orava
matta.orava@iki.fi

Gun Saven
gun.saven@elisanet.fi

Jarl Åkerlund
jarl.akerlund@kolumbus.fi