Fysioterapi i Kyrkslätts Servicecentral

Fysioterapi

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder förutom mångsidiga motionstjänster och grupprehabilitering även individuell fysioterapi för personer i alla åldrar och kondition. Till den individuella fysioterapin kan du komma med läkarremiss eller utan. 

Målet med fysioterapi är att upprätthålla, förbättra och återställa hälsan, funktionsförmågan och rörligheten. Från oss får du handledning och rådgivning, terapeutiska övningar samt manuell och fysikalisk terapi.

På fysioterapeutens mottagning bemöter man klienten som en individ. Vid det första besöket kartläggs klientens situation med en grundlig förundersökning, och på basen av den uppgörs en individuell rehabiliteringsplan. Tyngdpunkten ligger på aktiv rehabilitering. Målet kan till exempel vara att lindra smärta, återställa rörelsebanorna eller kontrollen av rörelserna.

Grupprehabilitering (TOIMI-rehabilitering)

TOIMI-rehabiliteringen är rehabilitering i grupper. Målet är att upprätthålla funktionsförmågan och/eller förbättra den som stöd för att klara sig i hemmet. I gruppen tränar man enligt det individuella programmet balansen, muskelkraften och uthålligheten. Man kan delta i rehabiliteringen genom att betala den själv eller med kommunens betalningsförbindelse

Personalen

Christa Sågbom Fysioterapeut, Personal Trainer och Pilates-ledare

Christa är en energisk fysioterapeut, som inte lämnar någon kall. Christas styrkor är neurologisk rehabilitering, fysioterapi för de nedre extremiteterna samt konditionssalshandledning och kroppsviktsträning. Vid sidan om arbetet är Christa tränare för barn inom redskapsgymnastik, hon studerar även till vildmarksguide, spelar innebandy och trivs bra både i kajaken och på fjällen.

 • Fysioterapeut YH, Arcada Yrkeshögskola 2011
 • Neurologisk rehabilitering 2017
 • PhysioPilates-ledare I-nivå 2014 och II-nivå 2016
 • PhysioTrainer 2015
 • SPS (Spiral Stabilization) 2014 ja 2015
 • Kinesiotejpning 2012

Piia Mäkelä Fysioterapeut, Lymfaterapeut och Idrottsinstruktör

 • Fysioterapeut YH, Lahden Ammattikorkeakoulu 2008
 • Lymfaterapeut, Varalan Urheiluopisto 2014
 • Idrottsinstruktör YH, Lahden Ammattikorkeakoulu 2006

Serena Tatananni Fysioterapeut, Idrottsmassör och PhysioPilates-ledare

Serena är en glad och kreativ person. Serenas styrkor är ledning av gruppmotion och manuell behandling. Vid sidan om studierna har Serena fungerat som motionsledare inom dans, kroppsvård och motion. Serena utövar sång samt joggning med hunden ute i naturen.

 • Fysioterapeut YH, Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2015
 • Idrottsmassör, SUHO 2011
 • Faskiamanipulation nivå I-utbildning 2016
 • PhysioPilates-ledare I 2015
 • Dancetone Kaiken Maailman Tuolijumppaa 2015
 • Kinesiotejpning 2011

Raija Keihänen-Ekstam

Raija Keihänen-Ekstam

Raija är husets erfarna proffs, som fungerar som stiftelsens verksamhetsledare. Arbetet innebär ledningen av stiftelsens verksamhet och utvecklingen av den tillsammans med stiftelsens styrelse. Administrationens bokföring och reskontran har outsourcats, likaså städtjänsterna. Vården och stödtjänsterna produceras av Kyrkslätts kommun. Trevlig omväxling ger ledningen av Pilates-timmar och vid behov vikarierande av fysioterapeuten. Hennes hobbyer är pilates, yoga, skidning, vandring och golf.

Specialsjukgymnast 1989, neurologisk och ortopedisk fysioterapi samt utbildning i geriatrisk specialkompetens 2014.

 • Arbetshandledare
 • PhysioPilates I-III-ledare
 • Chiball-ledare

Kerro meistä kavereillesi

Prislista

Individuell fysioterapi
30 min 45 €
45 min 57 €
60 min 61 €
Massage
30 min 39 €
45 min 45 €
60 min 55 €
Lymfaterapia
60 min 65 €
Kinesiotejpning (inkl. tejp och tejpning)
15 min 15 €
30 min 30 €