Bostäder i Kyrkslätts Servicecentral för äldre och funktionshindrade

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral äger ett servicehus, som erbjuder boende för äldre och funktionshindrade. Bostäderna är avsedda för personer med märkbart nedsatt funktionsförmåga och som har behov av både vård- och måltidstjänster. Bostäderna lämpar sig särskilt för äldre och funktionshindrade. Om du har några som helst frågor om bostäderna, tveka inte att kontakta oss!

Hur ansöker man om bostad?

Man ansöker om bostad med en blankett som man får från servicecentralen. Den kan också skrivas ut via länken nedan. Urvalskriterierna är behovet av serviceboende, inkomsterna och förmögenheten. Invånarna väljs i samråd med kommunen. Komunen SAS-grupp rekomenderar vem som skall få bostaden i Servicehuset. Invånarna står i hyresförhållande med stiftelsen. Vård- och stödtjänsterna produceras av Kyrkslätts kommun.

I huset finns

  • 4 enrummare 28 - 32 m2
  • 16 tvårummare 41 m2
  • 6 tvårummare för två personer 47,5 m2
  • 2 grupphem, sammanlagt 15 bostäder

Här finns blanketten för bostadsansökan.

Kerro meistä kavereillesi

Information om boendet ger stiftelsens verkställande direktör Lasse Männikkö
tel. 040 504 3130 eller med e-post: lasse.mannikko@kpks.fi