Kyrkslätts Servicecentral - trivs och bli uppiggad!

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral har grundats för att producera tjänster för veteraner, åldrande och specialgrupper. Servicecentralen färdigställdes år 1991, och den har sedan dess fungerat som kommuninvånarnas rekreations- och träffpunkt. Hos oss trivs och uppiggas de äldre genom motion, rehabilitering och annan verksamhet. Bekanta dig med våra tjänster och kontakta oss för att fråga mer. Du och dina anhöriga är varmt välkomna!

Vi erbjuder human service

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder humana tjänster inom många olika delområden. I dessa ingår:

  • konditionssals- och motionsgrupper
  • rehabilitering och fysioterapi
  • boendeservice

När det gäller motionstjänster erbjuder vi ledda konditionssalsgrupper och motionsgrupper på olika nivåer. Fysioterapitjänsterna produceras som köptjänster för Kyrkslätts kommun och fysioterapitjänsterna för kraftigt funktionshindrade produceras för FPA. Aktiv fysioterapi och fysikalisk vård produceras även privat med läkarremiss eller utan. Ytterligare omfattar vår tjänsteproduktion servicebostäder för kommuninvånare med dålig hälsa.

Kerro meistä kavereillesi

Kuntoutus

Aktuellt

Konditionssalen är öppen hela sommaren, välkommen och svettas! :)

Kolla höstens motionsgrupper och tider: Motionstjänster

Kontoret är öppet under sommaren:
24.6-7.7.2019 Mån-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14
8.7-21.7.2019 Stängt
22.7-4.8.2019 Mån-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14
Om du har problem med tiderna, kontakta personalen

Liikuntapalvelut

Motionstjänster

Vi erbjuder mångsidiga motionstjänster för upprätthållandet av de äldres välmående.

Fysioterapia

Fysioterapi

Utbildade fysioterapeuter vårdar och rehabiliterar äldre med yrkeskompetens.